Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba Bc. Svatoplukovi Býmovi, se sídlem Antala Staška 1396/1, Hradec Králové 500 09, IČ: 03651878, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení
  • e-mailem
  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem komunikace mezi Správcem a klientem. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na bymasvatopluk@gmail.com nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti Antala Staška 1396/1, Hradec Králové 500 09. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel webhostingu matfix creative, Matouš Ingršt, Pražská 195 530 06 Pardubice,IČ: 01223518.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.